Elektrik-Elektronik Mühendisliği İmza Yetkisi

Birçok kişinin bilmediği ve çoğumuzun merak ettiği bu konuyu Elektrik Mühendisleri Odasından alıntılarla açıklamaya çalışacağım.

İMZA YETKİSİ NEDİR?

Üyelerimiz ve öğrenci üyelerimiz arasında anılan adıyla “İMZA YETKİSİ” bir mühendisin yaptığı işin yada sunduğun hizmetin sorumluluklarını üstlenmesidir.

Mühendislik mesleği insan odaklı bir meslek olduğundan, mühendislik hizmetleri de doğrudan insanları etkiler. Bu nedenle bir projeye veya sözleşmeye imza atmak demek ben öğrendiğim bilgilerle bu işi yapıyorum ve sorumluluklarını alıyorum demektir.

Elektrik Mühendisleri Odası bünyesinde Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar, Kontrol, Haberleşme, Telekomünikasyon, Biyomedikal, Yazılım, Bilişim ve Mikroelektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun üyelerimiz bulunmaktadır.

Piyasada imza yetkisi olarak bilinen uygulamanın adı Serbest Müşavir Mühendislik yani SMM hizmetidir.

SMM (Serbest Müşavir Mühendis) Bürolarının tasarım yapmaya, uygulamaya, teste, kontrola, kabule ve imzalamaya yetkili olduğu Elektrik-Elektronik-Bilgisayar-Biyomedikal mühendisliğine yönelik mühendislik hizmetlerine ve bu hizmetlere ait herhangi bir konuda bilim ve tekniğe uygun olarak hizmetin görülmesine, fikren katkıda bulunulmasına SMM Hizmeti denir. Bu hizmetleri gerçekleştiren kişiye de SMM denir.

SMM belgesi alabilmek için herhangibir mesleki tecrübe şartı aranmaz. Yeni mezun üyemizde, 25-30 yıllık meslektaşımızda SMM belgesi alabilir.

SMM hizmeti aynı zamanda ticari bir hizmet olduğundan oda tarafından çeşitli belgeler istenir. Ayrıca ilk defa SMM alacak üyelerimizi mali, hukuki ve idari açıdan bilgilendirmek amacıyla SMM eğitimleri düzenlenir.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLERİNİN İMZA YETKİSİ

Öncelikle belirtilmesi gereken temel nokta, EMO‘nun kamu personel alımları ve kamuda istihdam edilecek mühendislerde aranacak kriterleri belirleme yetkisi bulunmadığıdır. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacak olan mühendislerin Oda‘ya üye olma zorunluluğu dahi bulunmamaktadır. Kamu kurum ve kuruluşları, EMO‘nun verdiği belgelere göre değil, üniversitelerin vermiş olduğu diplomalarda yer alan unvanlara göre alım yapmaktadırlar.

Burada bahsedilecek nokta Serbest Müşavir Mühendislik – SMM belgesi ile ilgilidir. Yani kamudaki ve özel sektördeki Serbest Müşavir Mühendislik alanında olmayan hizmetleri kapsamaz. Fabrikada, ARGE merkezlerinde, Elektrik Dağıtım Şirketlerinde, Enerji Üretim ve İletim Tesislerinde vb. yerlerde çalışan üyelerimizin bu noktada SMM belgesi almasına yada bu belge için gereken şartları sağlamalarına gerek yoktur.

Elektrik-Elektronik Mühendisleri 3 tür SMM belgesi(yada genel adıyla imza yetkisi) alabilirler:

  • Asansör SMM belgesi

Asansör hizmetlerinin yapılabilmesi için gereklidir. Bu belgeyi hiçbir önkoşul, ders şartı aranmadan tüm “Elektrik”, “Elektrik-Elektronik”, “Elektrik ve Elektronik”, “Elektronik”, “Elektronik ve Haberleşme” Mühendisleri alabilir.

  • Elektrik 1 kV Altı Tesisler için SMM Belgesi

Bu belge ile 1000 V altındaki gerilimdeki projeler sözleşmeler imzalanabilir. Örnek: İç tesisat projeleri, topraklama ölçümleri, danışmanlık, müşavirlik hizmetleri. Bu belgeyi hiçbir önkoşul, ders şartı aranmadan tüm “Elektrik”, “Elektrik-Elektronik”, “Elektrik ve Elektronik”, “Elektronik”, “Elektronik ve Haberleşme” Mühendisleri alabilir.

  • Elektrik 1 kV Altı ve Üstü SMM Belgesi

Bu belge ile Elektrik Mühendisliğine ait her türlü proje, sözleşme ve danışmanlık, müşavirlik hizmetleri yapılabilir. Bu belgeyi alabilmek için Elektrik-Elektronik Mühendisi ünvanlı üyelerimizin transkriptlerinde “yüksek gerilim tekniği”, “elektrik makinaları“, “elektrik tesisleri”(koruma, üretim, iletim, dağıtım‘dan biri) derslerinin tamamının veya bu derslerle aynı içerikte olup, farklı isimler altında olan derslerin bulunması veya bu dersleri sonradan tamamladıklarını üniversitelerden belgelemeleri gerekmektedir.

Bu dersler sadece üniversitelerden tamamlanabilir. Odamız bu dersleri kanun gereğince veremez. Şu anda;

Gazi Üniversitesi

KTÜ

Kahramanmaraş  Sütçü İmam Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi

Ege Üniversitesi bu dersleri sonradan tamamlamak isteyen üyelerimiz için açmaktadırlar.

NEDEN TRANSKRİPT İNCELİYORSUNUZ?

EMO; Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Kontrol, Haberleşme ve Biyomedikal Mühendislerinin yasal örgütüdür ve Anayasa‘nın 135.maddesinde tanımlanan Kamu Kurumu niteliğinde meslek odasıdır.

EMO; 6235 sayılı TMMOB kanunu uyarınca kurulan Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği‘nin 23 odasından biridir.

EMO; Üyelerinin çalıştığı meslek alanlarını tanımlama ve resmi gazetede yayımlanmak üzere yönetmelik çıkarmaya yetkilidir.

EMO; Bu yönetmelikleri çıkarırken üyelerinin mühendislik ünvanlarını, kamu yararını ve mesleğin durumunu göz önüne alır. Kamu çıkarı burada en önemli kriterdir.

İşte bu nedenle EMO,özellikle son 20-25 yılda üniversiteler arasında hızla yayılan Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümleri ile ilgili çok uzun zamandır çalışma yapmakta ve YÖK-Üniversitelerarası KURUL nezdinde girişimlerde bulunmaktadır. Ancak hem ekipman hem de öğretim üyesi eksikliği gibi nedenlerle bu bölümlerin çoğu Elektrik Mühendisliği derslerini verememektedirler. Bu durum mezuniyetten sonra Elektrik Mühendisliği meslek alanında çalışmak isteyen üyelerimiz için problem olmaktadır. Elektrik Mühendisleri Odası‘da üyelerimizin kendi meslek alanlarında çalışmalarını savunmaktadır.

Bu kararımız TC Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu‘nun 2007/1668 sayılı kararı ile de kesinleşmiştir. EMO, Meslek örgütü olarak üyelerinin meslek alanlarını belirleme yetkisine sahiptir. Bu nedenle transkript incelemesi dahil uygulamalar yapabilir. Karara ulaşmak için tıklayınız

Hacettepe Üniversitesine baktığımızda gerekli olan derslerden sadece “elektrik makinaları” dersi “Electric Machines I” adıyla 3.sınıf 1.dönem dersi olarak verilmekte.
“Yüksek gerilim tekniği” dersi ise “High Voltage Technology” adıyla 4.sınıfta seçmeli ders olarak alınabilir. “Elektrik Tesisleri” dersi kapsamında ise “Electrical Distribution Systems” dersi 4.sınıf 1.dönem seçmeli olarak alınabilir.

1 yorum

    • Cafer Yurtgören on 14 Ocak 2013 at 12:32
    • Cevapla

    Faydalı bilgiler.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: